woensdag 11 februari 2009

Drama!

it's time to dramatize!

na feedback te hebben gehad van Suzie en Phil van Norwich academie zijn we op het volgende gekomen....

We houden ons te veel vast aan wat werkelijk is gebeurd. Dat moeten we loslaten en overdrijven naar het grappige.

dus: alles overkijkenen kijken hoe het anders kan. De essentie uit de anekdotes halen en in duidelijk (overdreven) handelingen uitbeelden.

over en uit.